Gübre Kompost Makinesi

Gübre Kompost Makinesi

TAVUK GÜBRESİ ORGANİK KOMPOST MAKİNESİ VE GÜBRE PELET PAKET TESİSİ

Ticari yumurtacı kümeslerinden çıkan yaş gübrenin geri dönüşümü için çevre duyarlılığı konusunda hassasiyet göstererek uyguladığımız projemiz, mevcut kullanılan sistemler, bu sistemlerin dezavantajları ve projemizde makinemizin işletmemize sağladığı avantajlar, iş akış prosesi, kapasite gibi konuları ele aldık. Bunlar aşağıdaki gibidir.

 1. Tavuk gübresi kurutma tesisimizin amacı ve avantajları

  Projemizdeki gübre kurutma organik kompost makinemızdaki avantaj tavuk gübresinin bertaraf edilmesi      esasında atık olan bir ürünün en doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak, enerji maliyetinin minimuma  indirmek, kurutma esnasında çevreye yayılan kötü kokunun önüne geçmek, az enerji tüketimi ile yüksek  kapasite ve hızla kurutma sağlamak, çıkan ürünün tarım arazilerinde kullanımını sağlamak, Ç.E.D.  belgesinde onay gören uygun bir sistem olmasını sağlamak, çıkan gübrenin işlenerek sobalarda yakılması ve  kümeslerle birlikte idari binaların ısıtılmasını sağlamak, iş gücünü minimuma indirerek otomatik kumanda  kontrol sistemi sağlamak, ve asidik gübre ortamında yüksek mukavemet gösterecek ekipmanları seçerek  uzun yıllar tesisin sorunsuz çalışmasını sağlamaktır. Gübre işletme tesisinin kurulumu ve doğru ekipman  seçimi yapılarak bu özelliklerin ön plana çıkarılması çok fazla önem arz etmektedir. Çevre duyarlılığı konusunda oldukça önemli olan  fermente edilerek işlenmiş gübre hastalık riski, sinek popülasyonu, çevreye yayılan kötü koku gibi problemleri ortadan kaldırmaktadır. Makinemiz tavuk gübresi kurutma sizlere hızlı ve kazançlı çözüm sunmaktadır.

       2. Ülkemizde Bilinen Mevcut Gübre Tesislerinin Dezavantajları

Gübre kurutma makinemiz düşük enerji maliyeti ile yüksek kurutma kapasitesine sahip bir sistem olarak sektörde diğer örneklerine kıyasla daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Gübre işleme tesislerinde bu durumun nedeni alternatif gübre bertaraf tesislerindeki enerji tüketim maliyeti, çevreye yayılan kötü koku ve istenilen amaca uygun verimin alınmamış olmasıdır. Atık olan bir ürünü bertaraf etmenin çeşitli yolları vardır. Mesela; gübreyi yakma, betonlu kanalda kurutma sistemi, çok katlı tavalı sistemde hava ile kurutma, tambur kurutma yada diğer örnekler gibi. Bu sistemlerin hepsi işletmeler tarafından kullanılan fakat bertaraf kon usunda amaca hizmet etmeyen yada eşittir maliyet denildiğinde yapılan işin işletmeye ticari zarar verdiği yatırımlardır. Gübre işleme esnasında sobalı sistemlerde gübreyi yakarark bertaraf etmek çevreye zarar verdiği gibi yüksek enerji maliyetleri ortaya çıkarır ve çıkan gübrenin atık olmasını sağlayarak geri dönüşümü olmamaktadır. Beton kanallı kurutma sisteminde bertaraf edilen gübrenin fermantasyon süresi 2-3 hafta sürer ve özellikle soğuk hava şartlarında yavaşlayan bakteri popilasyonu gübrenin kurutma sürsini daha fazla uzatarak enerji tüketim maliyetlerini yükseltmektedir. Çok katlı hava sistemi ile kurutulmaya çalışılan gübre; içindeki zararlı mikroorganizmaların dışarı atılamaması nedeni ile yüksek asidik değerleri içinde hapseder ve tarımda organik gübre olarak kullanıma olanak sağlamaz. Tambur sistemli bir kurutma yapıldığında ise gübreyi kurutabilmek için farklı ısı kazanlarından tambur içine yüksek ısılar verilir ve bu neticede gübre içindeki faydalı mikroorganizmaların tamamı yok olarak yine işletmeye yüksek enerji maliyeti çıkar ve gübrenin satılarak tarımda kullanılabilmesinin önüne geçer. Bu durumları göz önüne aldığımızda işletmelerin haklı olarak gübreyi bertaraf etmesindeki asıl amacı hızlı kompost yaparak düşük enerji maliyetleri ile atı olan ürünü geri dönüşümünü sağlamak ve tarımda satılabilir duruma getirmektedir. Tavuk gübresi işletme tesislerinde yapılacak en doğru yatırım seçimi yaz ve kış mevsimlerinde aynı performans ile gübreyi kurutmak ve ürünün hızlı fermantasyonunu gerçekleştirerek paketlenip piyasaya satılmasına olanak  sağlamaktadır.

       3. Gübre kurutma reaktörünün teknik özellikleri

 1. 7  mt yükseklik
 2. 5.50 cm genişlik
 3. 90 ton gübre yükleme kapasitesi
 4. 75-85.000 adet tavuk, günlük gübre kurutma kapasitesi
 5. Asidik ortamda dayanıklı şasi ekipmanı
 6. Krom indüksiyonlu hidrolik çevirme ve karıştırma tahrik sistemi
 7. İki katlı farklı reaksiyon odası
 8. Silindirik dış gövde
 9. Özel ahşap izolasyonu
 10. Isı yalıtımlı dış cephe
 11. PLC otomasyon kumanda kontrol sistemi
 12. Krom kaplı gübre karıştırıcı mikserler
 13. Eşanjör sistemi
 14. Makine içine saatte 1500 m3 taze oksijenle hava akışı sağlayan brower
 15. Makinede gübrenin sürekli karıştırılmasını sağlayan komple kit hidrolik ünite
 16. Günlük makine içine giriş yapan gübrenin tartımını sağlayan lodcellli bunker sistemi
 17. Isı kontrol sensörleri, transfer kapakları ve buhar çıkış bacası gibi diğer farklı özellikler.

 

      2.Gübre kurutma reaktörü enerji tüketim maliyeti

24 saat sürekli çalışan 15kw gücünde hava akışı sağlayan 380 volt brower motor.

11 kw gücünde 380 volt hidrolik motor mevcuttur. Toplam tüketim sarfiyatı 26kw x 24saat gündür.

Not: makinemizde ısı rezistansı yoktur. Eşanjör sistemi ile gübre içinde açığa çıkan ısıyı dönüştürerek tekrar makine içine hava ile geri gönderir.

 1. Gübre kurutma reaktörü kurutma kapasitesi

Bir adet gübre makinesi dışarıdan müdahale gerektirmeden (bakteri takviyesi, enzim, talaş, ısı ve benzeri) 24 saatte 10-12 ton yaş gübre kurutur. 1 ayda makine içinde işlem gören 300 ton yaş gübre makineden 120 ton olarak çıkar. 180 ton gibi yüksek miktardaki su buharı atmosfere atılır. Makine aynı zamanda 1 yılda gübre içindeki 2160 ton suyu buharlaştırarak nakliye, bertaraf ve depolama gibi konularda işletmeye oldukça önemli faaliyet sağlamaktadır. 1 yılda 1 ad. Makineden elde edilen yaklaşık 1440 ton  kuru gübre işlenip satılarak makine enerji ve işçi maliyetlerinin geri kazanılmasının yanında gerçek bir atık geri dönüşüm sistemi olarak çevreye fayda sağlamaktadır.