Pelet Pres ve Paketleme

Pelet Pres ve Paketleme

Kümes yaş gübre çıkışı, gübre fermantasyon reaktörü, kompost makinesi, elek sistemi, sanitasyon, pelet pres ve paketleme proses akışı

Gübre kurutma tesisi iş akış proses şeması aşağıdaki gibidir. Sağdan sola doğru belirtmiş olduğumuz şemada kümes, yumurtacı tavuk gübresi kurutma organik kompost reaktörü, gübre eleme sistemi, sanitasyon, pelet pres ve paketleme olarak belirtilmiştir.

               Kümesten %60 ile %80 arası nem oranına sahip olan yaş gübre direkt olarak otomatik gübre nakil konveyör bantları ile yada römork, kamyon gibi vasıtalar ile farklı bir noktaya kurulumu yapılabilen gübre işleme tesisine aktarılır. Gübre kurutma makinesine dikey konveyör bant sistemi vasıtası ile direk kümesten yada farklı noktadan vberilen yaş ham gübre makine içinde mayalama prensibi uygulanarak 24 saat boyunca taze oksijen vermek sureti ile hidrolik sistem ile karıştırılmaya tabi tutulur. Kümesten 10-12 ton arası gübre makinesine verilen yaş gübre 24 saat sonda makinede fermante edilerek 4 ton kuru gübre miktarına düşmektedir. Gübre kurutma sesnasında açığa çıkan su buharı yoğunlaşarak makine bacasından atmosfere salınmaktadır. Fermantasyon esnasında gübre içinde bulunan zararlı mikro organizmalar yine buharlaşma esnasında ayrışarak toprağa zararlı olmaktan çıkar ve gübreenin organik olarak tarımda kullanımı olanak sağlar. Gübre kurutma makinesi özellikle yaş gübrede en zor kısım olan ayrıştırma, parçalama vbe gübre içinde bulunan nemi açığa çıkarır ve 24 saat gibi çık kısa bir sürede fermantasyon işlemi gerçekleştirir. Prosesin en başında kurutmayı sağlayan makine daha sonraki aşamalarda eleme, sanitasyon, peletleme ve paketleme işlerinde gübrenin işlenmeye hazır  olmasını sağlamaktadır. Gübre kurutma makinesi içine günlük olarak kümesten çıkan ölü tavuklar atılabilir. Bakteri faliyeti esnasında asitik ortamda bu tavuklar parçalanarak gübreye karışır ve toz haline gelir.

 

                Gübre kurutma işlemi bittikten sonra diğer aşama olan gübre eleme sistemine geçilir. Bu sistemin amacı kümesten yaş gübre içinde makine içine gelebilcek atık eldiven, bant parçası, demir metaryeller gibi cisimleri ayrıştırmak içindir. Otomatik konveyör bantlar ile elek sisteminde elenen gübre daha sonra tarım bakanlığı tebliğine uygun olarak 70 derece ısı ile sanitasyon tamburunda karıştırılır. Sanitasyon işleminde içindeki zararlı mikroorganizmaların tamamı yok olan gübre yine otomatik konveyör bantlar ile pelet prese verilir. Genelde standart olarak 6mm kalınlığında pelet halinde  işlenen gübre presten çıktıktan sonra paketleme tartım bunkerine konveyör banlar ile aktarılır. Paketleme ünitesinde isteğe göre genelde 25 kg ambalajlarda paketlenen gübre satışa hazır hale gelir.